ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Punjabi Learning Program)
ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ (ਸੀਡੀ)
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੈਪ–ਦਰ–ਸਟੈੱਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ, ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਿੰਗ
ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਰ-ਜੋੜਾਂ, ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਟੂਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਰਨੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਆਦਿ (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)