ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

-------------------------------------------------------------------------------------------

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ

CCPC-1 (ਪੇਪਰ
© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)