ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

===========

 

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ

 

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ

 

ਸਮਾਂ: 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਕੋਰਸ (ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ)

 

ਯੋਗਤਾ: 10+2 ਜਾਂ ਵੱਧ

 

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ

 

ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ

 

ਮੰਤਵ: ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ

 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 

ਸਮਾਂ: ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ (ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)

 

ਯੋਗਤਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ)

 

ਮੰਤਵ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

 

ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

 

ਸਮਾਂ: ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ (ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)

 

ਯੋਗਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ

 

ਮੰਤਵ: ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ

 

ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

 

ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ

 

ਇੰਟਰਨੈੱਟਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ

 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ

 

ਅੱਖਰ-2016

 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 

ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

 

ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟਿੰਗ

 

ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ

 

ਸਮਾਂ: ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ (ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ)

 

ਯੋਗਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ

 

ਮੰਤਵ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ

 

 

 

ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ

 

ਤਿਮਾਹੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਕੋਰਸ

 

6000/-

 

(ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੈੱਲ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

 

ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

 

ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ: 500/-; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ: 250/-; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: 800/-

 

(ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 2014 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ/ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਪੀ-ਐੱਚ ਡੀ ਅਤੇ ਐਮ-ਫਿੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ )

 

ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

 

ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ: 300/-; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ: 150/-; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: 500/-

 

ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ

 

300/-

 

 

 

ਕੋਰਸਾਂ  ਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਡਾਊਨਲੋਡਕਰੋ ……………………… ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਲਈਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਡਾਊਨਲੋਡਕਰੋ

 

 

 

 

 
© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)