ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼

 

==================

 

ਸੀਡੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਡੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 0175-3046533

 

==================

 

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ

 

==================

 

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ

 
© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)