ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੀਮਤ: 15/- (ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਸਟਰ)
© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)