ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ
ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ
2014 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਯੂਨੀ-ਟਾਈਪ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ/ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ)
Google Indic Keyboard for Punjabi Typing, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ
Learn Punjabi Computer/ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ /ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ/history of computer
Characteristics and limitations of Computer /ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ
How to type Punjabi in Unicode based Raavi Font/ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ/Cyber Crimes
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੌਣ
ਬਲਿਊ ਵੇਲ੍ਹ ਗੇਮ (Blue Whale Game)
2017 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ/Punjabi Computer of 2017
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ/Jobs opportunities in Information Technology
ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਲੈਕਚਰ-3)/Punjabi Fonts and Unicode System (Lecture-3)
ਬਲਿਊ ਵੇਲ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ/blue-whale-fmPatiala-part-1
ਬਲਿਊ ਵੇਲ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ/blue-whale-fmPatiala-part-2
ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi

© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)