ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ
ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ
2014 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਯੂਨੀ-ਟਾਈਪ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ/ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ)
Google Indic Keyboard for Punjabi Typing, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ

© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)